Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
USŁUGI
FACHOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ od 1925
taryfy_i_cenniki_podstrona.pngelektroniczne_biuro.jpg

Sprzedaż materiałów zbędnych

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

Łódź ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, Skrytka Pocztowa 34

Konto: GETIN Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi, Al. Piłsudskiego 6

89 1560 0013 2026 0001 2120 0003

 

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nw. środków trwałych:

 

Lp.

Nr inw.

Nazwa i typ

Rok

budowy

Cena

wywoławcza

w zł

1

G-628

Samochód Tatra

typ 815 CAV 11 cysterna do wody

przebieg: 412 919 km

1988

35 000 zł

2

G-636

Samochód Liaz

typ 110.830 SC 110

przebieg: 113 419 km

1988

10 000 zł

3

G-891

Samochód Star

typ K407B wywrotka

przebieg: 159 752 km

1990

20 000 zł

4

G-659

Samochód Star

typ 1142 z dźwignikiem Heila HL-L 3500 2S

przebieg: 385 000 km

1990

5 000 zł

5

G-545

Samochód Star

typ 244

przebieg: 172 871 km

1984

4 500 zł

6

G-787

Samochód Avia

typ A31

przebieg: 252 000 km

1997

1 900 zł

7

G-781

Samochód Kia

typ Ceres

przebieg: 255 949 km

1997

3 000 zł

8

G-807

Samochód Polonez

kombi plus 1.6 GSI

przebieg: 171 000 km

2000

1 800 zł

9

G-821

Samochód Polonez

van 1.6 GSI

przebieg: 112 000 km

2001

2 000 zł

10

G-791

Samochód Polonez

Truck

przebieg: 180 000 km

1999

3 000 zł

11

G-826

Samochód Daewoo Matiz

osobowy

przebieg: 174 500 km

2002

3 200 zł

12

G-818

Samochód Daewoo Matiz

van

przebieg: 138 000 km

2001

3 000 zł

13

G-827

Samochód Daewoo Matiz

osobowy

przebieg: 174 500 km

2002

3 500 zł

 

 1. Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w Kancelarii ZWiK Sp. z o.o., pok. A132 - w terminie do 24.06.2014r. do godz. 9.00.
  Na kopercie należy nanieść informacje: przetarg w dniu 24.06.2014r. na sprzedaż środków trwałych z podaniem numeru inwentarzowego oraz numer pozycji z ogłoszenia.
  Obowiązuje składanie odrębnych ofert na każdy środek trwały.

 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium stanowiącego 10% ceny wywoławczej w kasie Spółki najpóźniej w dniu składania ofert.

 3. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2014r. o godz. 10.00 w siedzibie sprzedawcy.

 5. Sprzedawcy przysługuje prawo do unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyn. Zastrzega się również możliwość przeprowadzenia dodatkowego przetargu ustnego (licytacji) po uprzednim powiadomieniu wybranych oferentów.

 6. Wymienione środki trwałe można oglądać w dniach od 02.06.2014r. do 20.06.2014r. w godz. od 8.00 do 14.00. W celu uzyskania bliższych informacji o miejscu oglądania należy skontaktować się z pracownikiem Działu Energetyczno-Mechanicznego tel. (42) 6778303.

 7. Informacje o stanie technicznym i wyposażeniu wystawionych do sprzedaży środków trwałych udzielane są w miejscu ich oglądania.

 8. Uczestnicy przetargu mają obowiązek zapoznania się z regulaminem przetargu oraz pobrania druku oferty. Honorowane są oferty tylko na druku załączonym do regulaminu. Wyżej wymienione dokumenty można pobrać na dole strony. Dodatkowych informacji udziela pracownik Działu Energetyczno-Mechanicznego bud. B pok. 317, przy ul. Wierzbowej 52, tel. (42) 6778303.

 9. Do ceny sprzedaży wszystkich środków trwałych wymienionych w ogłoszeniu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.

 10. Sprzedaż odbywa się tylko w drodze przetargów i oferty poprzetargowe nie będą rozpatrywane.

zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook