Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
USŁUGI
FACHOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ od 1925
taryfy_i_cenniki_podstrona.pngelektroniczne_biuro.jpg

USŁUGI / Badanie próbek ścieków

Cennik badań fizykochemicznych i bakteriologicznych próbek ścieków w Dziale Laboratoryjnym

L.p. Wskaźnik  Cena netto dla jednej próbki ścieków przy oznaczeniu w 1-2 próbkach Cena netto dla jednej próbki ścieków w serii oznacz. min. 3 próbek  Oddział wykonujący oznaczenie 
1. Azot amonowy z destylacją 124,20 108,00 TL-Ś 
2. Azot amonowy bez destylacji 32,40 21,60 TL-Ś, TL-T
3. Azotany (azot azotanowy) 32,40 21,60 TL-Ś, TL-T
4. Azotyny (azot azotynowy) 36,18 32,40 TL-Ś, TL-T
5. Azot ogólny Kjeldahla 124,20 108,00 TL-Ś, TL-T
6. Azot organiczny 124,20 108,00 TL-Ś
7. Azot organiczny ( wyliczenie z różnicy azotu ogólnego Kjeldahla i azotu amonowego) 10,80 10,80 TL-T
8. Azot ogólny ( wyliczenie jako suma azotu ogólnego Kjeldahla, azotu azotanowego i azotynowego) 13,50 13,50 TL-Ś, TL-T
9. Barwa 8,10 8,10 TL-Ś, TL-T
10. Bor 48,60 37,80 TL-T
11.

BZT 5 bez rozcieńczeń

48,60 32,40 TL-T
12.

BZT5 z rozcieńczeń

108,00 86,40 TL-Ś, TL-T
13. Chlor wolny 13,50 9,72 TL-T
14. Chlorki 21,60 16,20 TL-Ś, TL-T
15. ChZT-Cr 140,40 108,00 TL-Ś, TL-T
16. Fenole lotne (indeks fenolowy) 189,00 162,00 TL-Ś, TL-T
17. Fluorki 21,60 16,20 TL-T
18. Fosfor ogólny (Fosforany rozpuszczone) 64,80 43,20 TL-Ś, TL-T
19. Glin 48,60 37,80 TL-T
20. Mangan 32,40 21,60 TL-T
21. Odczyn 10,80 8,10 TL-Ś, TL-T
22. Przewodnictwo elektr. właściwe   10,80 8,10 TL-Ś, TL-T
23. Siarczany 72,90 48,60 TL-Ś, TL-T
24. Siarczki 108,00 86,40 TL-Ś
25. Substancje ekstrahujace się eterem naftowym 54,00 37,80 TL-Ś
26. Substancje rozpuszczone 118,80 81,00 TL-Ś, TL-T
27. Sucha pozostałość 48,60 32,40 TL-Ś, TL-T
28. Surfakanty anionowe 86,40 81,00 TL-Ś
29. Temperatura 2,70 2,70 TL-Ś, TL-T
30. Utlenialność z KMnO4 18,90 13,50 TL-T
31. Wanad 162,00 135,00 TL-T
32. Węglowodory ropopochodne 81,00 64,80 TL-Ś
33. Pestycydy: alachlor, aldryna, dieldryna, endryna, lindan, heptachlor, epoksyd heptachloru, heksachlorobenzen, metoksychlor (metodą chromatograficzną) 196,00 156,80 TL-Ś
34. Zapach (na zimno/na gorąco) 10,80 8,10 TL-Ś, TL-T
35. Żelazo 21,60 16,20 TL-Ś, TL-T
36. Zawiesiny łatwo opadające 16,20 16,20 TL-Ś, TL-T
37. Zawiesiny ogólne 162,00 108,00 TL-Ś, TL-T
38. Mineralizacja próbki 108,00 108,00 TL-Ś
39. Metale (Zn,Cr,Cu, Ni, Cd, Ag, Pb, Na, K, Mn) - metodą spektrometrii absorpcji atomowej 24,30 zł dla każdego metalu 16,20 zł dla każdego metalu TL-Ś
40. Metale (Hg, As, Sb, Se) - metodą spektrometrii absorpcji atomowej 40,50 zł dla każdego metalu 27,00 zł dla każdego metalu TL-Ś
41. Sprawozdanie z badań 27,00 zł za jeden wskaźnik plus 5,40 zł za każdy następny
42. Zestawienie wyników 0,00 0,00 TL-Ś, TL-T
43.

 Pobór próbek

* TL-Ś, TL-T

Do w/w cen doliczony będzie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi.

Oznaczenia oddziałów wykonujących oznaczenia:

 • TL-Ś - Laboratorium Badania Ścieków w Łodzi
 • TL-T - Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim
 • * - pracochłonność laboranta-próbobiorcy zgodnie z czasem kontroli/ poboru próbek x 25,40 zł/godzinę, koszty transportu - wg. cennika obowiązującego w ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi.

Wytyczne pobierania próbek ścieków

1. Zasady ogólne

 • Próbki zabezpieczyć przed wtórnym zanieczyszczeniem lub rozlaniem i ograniczyć ich ekspozycję na światło.
 • Pobrane próbki należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania próbki.
 • Butelki z próbkami należy przechowywać i transportować w warunkach zabezpieczających przez wzrostem temperatury próbki.
 • Do pobierania próbek ścieków stosować czyste pojemniki ze szkła lub tworzywa sztucznego. Pojemność oraz rodzaj materiału, z którego wykonany jest pojemnik należy uzgodnić bezpośrednio lub telefonicznie z Kierownictwem Działu Laboratoryjnego. Odpowiednie pojemniki można pobrać w Laboratorium.

2. Pobieranie próbek ścieków

 • Próbki pobierać czystym czerpakiem, wiadrem lub butelką z szeroką szyjką, przymocowanych do wysięgnika/liny o długości umożliwiającej pobranie próbki .
 • Czerpak/wiadro/butelkę z szeroką szyjką oraz pojemniki do badań przepłukać ściekami, a następnie pobrać próbkę ścieków do badań.
 • Pojemnik do badań całkowicie napełniać ściekami i natychmiast zamknąć w taki sposób, aby nad próbką nie pozostały pęcherzyki powietrza.

3. Informacje dodatkowe:

 • Termin dostarczenia próbki i zakres wykonywanych analiz należy wcześniej uzgodnić telefonicznie lub bezpośrednio z Kierownictwem Działu Laboratoryjnego.
 • Przekazując próbkę do badania w Laboratorium należy podać dokładne miejsce, datę, godzinę pobrania oraz rodzaj ścieków.
 • Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i warunki transportu próbki pobranej przez klienta.
 • Sposób pobierania ścieków do badań inny niż podany w instrukcji należy konsultować z Laboratorium.
 • Próbki przyjmowane są do Laboratorium od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00 wraz z pisemnym zleceniem ( druk do pobrania w Laboratorium lub do pobrania plik do pobrania)

 

Kontakt:

Laboratorium Badania Ścieków w Łodzi

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, pok. F-322 lub F-325

Tel. 42 677 82 56 lub 663 666 123 w godzinach 8:00 – 15:00


Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 45/47, pok. Ł-5

Tel. 44 724 19 70 wew. 351 lub 663 666 147 w godzinach 8:00 – 15:00


Dział Laboratoryjny

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, pok F-212

Tel. 42 677 82 55 lub 663 666 148 w godzinach 8:00 – 15:00

 


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook