Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
O FIRMIE
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
taryfy_i_cenniki_podstrona.pngelektroniczne_biuro.jpg

O FIRMIE / Wydział Produkcji Wody "Sulejów"

Studnie zamiast zalewu

Wydział Produkcji Wody „Sulejów" (Wodociąg Sulejów-Łódź) byłby dziś w stanie sam „napoić" Łódź. 30 lat temu nie nadążał z dostarczaniem miastu wody, choć czerpano ją nie tylko z Zalewu Sulejowskiego, ale również z ujęcia na Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim oraz z kilkudziesięciu studni głębinowych. Łódź zużywała wtedy około 130 mln metrów sześciennych wody rocznie - połowa płynęła do miasta właśnie z Zalewu Sulejowskiego, wodociągiem o średnicy 1600 i 2200 milimetrów.

Od połowy 2004 roku Łódź nie korzysta z tego zbiornika, bo zapotrzebowanie na wodę spadło do około 55 mln metrów sześciennych rocznie. Prawie w całości jest ona dostarczana z ujęć podziemnych, w tym z 7 studni głębinowych, wywierconych w okolicy zalewu. Wodociąg Sulejów-Łódź służy więc mieszkańcom Łodzi nadal, ale zamiast wody z Zalewu Sulejowskiego płynie nim tutejsza „głębinówka".

Od kanału po dwumetrową rurę

O budowie zalewu na Pilicy w okolicach Sulejowa zaczęto myśleć w połowie lat 60. ubiegłego wieku, kiedy szybko rozwijającej się Łodzi wciąż brakowało wody. Projektowanie i uzgadnianie kolejnych wariantów budowy wodociągu Sulejów-Łódź trwało blisko trzy lata.

Zbiornik sulejowski, będący wówczas największym akwenem w środkowej Polsce, został oddany do użytku w maju 1973 roku. Pół roku później do Łodzi popłynęła pierwsza dostawa wody z Zalewu Sulejowskiego - Wodociąg Sulejów-Łódź mógł dostarczyć wtedy ponad 132 tys. m3 wody na dobę. W 1977 roku jego zdolność produkcyjna osiągnęła blisko 258 tys. m3 na dobę - była to największa zdolność produkcyjna jednego systemu wodociągowego w historii wodociągów łódzkich (porównaj: Wodociąg Sulejów-Łódź).

Podstawowe obiekty Wydziału Produkcji Wody „Sulejów"

  • Ujęcie wody zlokalizowane na lewym brzegu zbiornika sulejowskiego we wsi Bronisławów. 
  • Stalowy rurociąg przesyłowy o średnicy 1600 mm i długości 36,6 km, transportujący wodę z ujęcia do stacji uzdatniania. 
  • Stacja uzdatniania wody w Kalinku.
  • Rurociąg przesyłowy wody uzdatnionej, wykonany z tworzywa GRP o średnicy 1200 mm i długości 8,62 km, transportujący wodę ze stacji uzdatniania w Kalinku do zbiorników wody czystej na Chojnach. Jest on ułożony wewnątrz historycznego, stalowego i żelbetowego rurociągu o średnicy 2200 mm.
  • Zbiorniki wody czystej i pompownia Chojny wtłaczająca wodę pod ciśnieniem do sieci wodociągowej w Łodzi.

„Głębinówka znad zalewu"

Łódź zrezygnowała z ujmowania wody z Zalewu Sulejowskiego w Bronisławowie, ale nie zlikwidowała rozpoczynającego się tu ponad 45-kilometrowego wodociągu, bo nadal z niego korzysta. Od połowy 2004 roku płynie nim woda z wywierconych w okolicy zalewu studni głębinowych. Okazało się bowiem, że w pobliżu ujęcia wody z Zalewu Sulejowskiego w Bronisławowie są duże zasoby wód podziemnych z pokładów górnokredowych o bardzo dobrej jakości. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, powstała więc koncepcja stopniowego zastępowania wody powierzchniowej wodą podziemną ze studni, wierconych w sąsiedztwie zalewu. Siedem tutejszych studni głębinowych może pracować z wydajnością ponad 18 mln m3 wody rocznie (50 tys m3 na dobę).

Wydział Produkcji Wody „Sulejów"

Kalinko 32i 95-030 Rzgów
Tel. +48 042 677 86 05
+48 042 677 86 06
+48 042 677 86 07
 


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook