Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA
JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA
taryfy_i_cenniki_podstrona.pngelektroniczne_biuro.jpg

JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA / Wskaźniki jakości wody produkowanej przez ZWIK

Laboratoria ZWiK Sp. z o.o. badają 95 wskaźników jakości wody.

W poniższej tabeli zestawiono najważniejsze wskaźniki jakości charakteryzujące łódzką wodę, jak i również parametry, których obowiązek badania nakłada Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

L.p.

Parametr

Jednostka

Wartość w łódzkiej wodzie

Wymagania wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. z późn. zmianami

1

Barwa

mg/l

Akceptowany przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Akceptowany przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

2

Mętność

NTU

Akceptowany przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Akceptowany przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

3

Stężenie jonów wodoru pH

-

7,1 ÷ 7,4

6,5 - 9,5

4

Przewodność

µS/cm

363 ÷ 445

do 2500

5

Zapach

-

Akceptowany przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Akceptowany przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

6

Smak

-

Akceptowany przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Akceptowany przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

7

Amonowy jon

mg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 0,06

do 0,50

8

Azotany

mg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 0,89 ÷ 1,52

do 50

9

Azotyny

mg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 0,04

do 0,50

10

Żelazo ogólne

µg/l

 11 ÷ 63

do 200

11

Mangan

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 30

50

12

Glin

µg/l

  poniżej granicy oznaczalności < 40

do 200

13

Utlenialność z KMnO4

mg/l

0,68  ÷ 1,80

do 5

14

Dwutlenek chloru / Σ wolnego chloru i dwutlenku chloru
(Cl2 i ClO2)

mg/l

0,05 ÷ 0,45

do 0,3 w punkcie

czerpalnym u konsumenta

15

Σ chlorynów

i chloranów

mg/l

0,185 ÷ 0,558

do 0,7

16

Wapń

mg/l

67,1 ÷ 76,9

przepis nie określa

17

Magnez

mg/l

poniżej granicy oznaczalności < 5,0 ÷ 8,2

nie więcej niż 30 ÷ 125

18

Twardość ogólna

mgCaCO3

185,0 ÷ 219,0

60 ÷ 500

19

Twardość ogólna

dH

10,89 ÷ 12,89

3,5 ÷ 29,4

20

Twardość ogólna

mval/l

3,70 ÷ 4,38

1 ÷ 10

21

Twardość ogólna

mmol/l

1,85 ÷ 2,19

0,6 ÷ 5,0

22

Twardość węglanowa

mgCaCO3

163,16 ÷ 188,19

Przepis nie określa

23

Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

24

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

0

0

25

Enterokoki

jtk/100ml

0

0

26

Clostridium perfringens

łącznie ze sporami

jtk/100ml

0

0

27

Ogólna liczba mikroorganizmów

w 22±2oC po 72 h

jtk/ml

bez nieprawidłowych zmian

bez nieprawidłowych zmian

28

Ogólny węgiel organiczny

mg/l

bez nieprawidłowych zmian

bez nieprawidłowych zmian

29

Fluorki

mg/l

0,098 ÷ 0,153

do 1,5

30

Chlorki

mg/l

8,99 ÷ 9,98

do 250

31

Siarczany

mg/l

9,06 ÷ 30,15

do 250

32

Cyjanki

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 3

do 50

33

Bor

mg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 0,10 ÷ 0,230

do 1,0

34

Antymon

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 1,0

do 5

35

Arsen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 1,0

do 10

36

Chrom

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 2,0

do 50

37

Cynk

mg/l

0,009 ÷ 0,021

przepis nie określa

38

Kadm

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 0,2

do 5

39

Miedź

mg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 0,002 ÷ 0,004

do 2,0

40

Nikiel

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 6

do 20

41

Ołów

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 2,0

do 25

42

Rtęć

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 1,0

do 1

43

Selen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 1,0

do 10

44

Sód

mg/l

4,05 ÷ 6,78

do 200

45

Potas

mg/l

1,03 ÷ 1,37

przepis nie określa

46

Srebro

mg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 0,001

do 0,010

47

Trichlorometan (chloroform)

mg/l

0,00185 ÷ 0,00955

do 0,030

48

Bromodichlorometan

mg/l

poniżej granicy oznaczalności < 0,00127 ÷ 0,00483

do 0,015

49

Bromoform (tribromometan)

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 0,72

przepis nie określa

50

Dibromochlorometan

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 0,62 ÷ 1,78

przepis nie określa

51

ΣTHM (poz. 47-50)

µg /l

poniżej granicy oznaczalności parametrów z l.p. (47 ÷ 50) ÷ 16,16

do 100

52

Benzen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 0,89

do 1,0

53

1,2-dichloroetan

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 1,52

do 3,0

54

Trichloroeten

mg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 2,27

przepis nie określa

55

Tetrachloroeten

mg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 1,49

przepis nie określa

56

Σtrichloroetenu i tetrachloroetenu

µg/l

poniżej granicy oznaczalności parametrów z l.p. 54 ÷ 55

do 10

57

Σpestycydów

µg/l

poniżej granicy oznaczalności < 0,02

do 0,50

58

Benzo(a)piren

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 0,00078

do 0,010

59

Benzeno(b)fluoranten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 0,00090

przepis nie określa

60

Benzeno(k)fluoranten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 0,00102

przepis nie określa

61

Benzeno(gih)perylen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 0,00104

przepis nie określa

62

Indeno(1,2,3,cd)piren

µg/l

poniżej granicy oznaczalności  < 0,00107

przepis nie określa

63

Σ Wielopierścieniowych

Węglowodorów Aromatycznych

µg/l

poniżej granicy oznaczalności parametrów z l.p. 58 ÷ 62

do 0,10

Aktualizacja na dzień: 15.01.2014 r.

Systemy jakości badań wody wykonywanych przez laboratoria ZWiK Sp. z o.o. zatwierdzone są decyzjami Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Bieżące informacje o jakości wody można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w Dziale Technologicznym ZWiK Sp. z o.o.

Informacja telefoniczna: (42) 677-82-52


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook