Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
DLA KLIENTÓW
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
taryfy_i_cenniki_podstrona.pngelektroniczne_biuro.jpg

DLA KLIENTÓW / Ankieta 2

ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA

Szanowni Państwo

Celem Badania, które prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi – ZWiK Sp. z o.o., jest zapewnienie właściwej jakości usług świadczonych przez naszą firmę. Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na ten temat i prosić o wypełnienie krótkiej ankiety. Udzielone przez Państwa odpowiedzi będą podstawą planowania działań pozwalających zwiększyć satysfakcję z dotychczasowej współpracy z nami.

 1. Na skali od 5 do 1, gdzie 5 - oznacza ocenę bardzo dobrą; 1 - oznacza ocenę niedostateczną, prosimy ocenić parametry jakości wody dostarczanej przez ZWiK, zaznaczając wybraną ocenę na każdej ze skal:


  1.1. Przejrzystość wody
         

  1.2. Smak wody
         

  1.3. Zapach wody
         

 2. Proszę zaznaczyć najczęściej stosowaną przez Państwa formę przekazywania informacji dotyczących wskazań wodomierza:

 3. Zakreślając TAK lub NIE w wybranych polach, proszę ocenić pracownika ZWiK dokonującego odczytu wodomierza lub przyjmującego zgłoszenie telefoniczne:

  3.1. Pracownik odczytujący wodomierz lub przyjmujący zgłoszenie telefoniczne udzielił mi wyczerpujących informacji  3.2. Pracownik odczytujący wodomierz lub przyjmujący zgłoszenie telefoniczne był uprzejmy  3.3. Pracownik odczytujący wodomierz lub przyjmujący zgłoszenie telefoniczne był kompetentny
 4. Czy w ubiegłym roku dokonywano u Państwa wymiany wodomierza?
 5. Zakreślając TAK lub NIE w wybranych polach, proszę ocenić pracownika ZWiK dokonującego wymiany wodomierza:

  5.1. Pracownik dokonujący wymiany wodomierza udzielił mi wyczerpujących informacji  5.2. Pracownik dokonujący wymiany wodomierza był uprzejmy  5.3. Pracownik dokonujący wymiany wodomierza przestrzegał ustalonych terminów  5.4. Pracownik dokonujący wymiany wodomierza był kompetentny 6. Czy w ubiegłym roku zgłaszali Państwo awarię do ZWiK?
 7. Zakreślając TAK lub NIE w wybranych polach, proszę ocenić pracownika ZWiK przyjmującego zgłoszenie awarii:

  7.1. Pracownik przyjmujący zgłoszenie awarii udzielił mi wyczerpujących informacji  7.2. Pracownik przyjmujący zgłoszenie awarii był uprzejmy  7.3. Pracownik przyjmujący zgłoszenie awarii był kompetentny 8. Zakreślając TAK lub NIE w wybranych polach, proszę ocenić pracownika ZWiK usuwającego awarię:

  8.1. Pracownik usuwający awarię był uprzejmy  8.2. Pracownik usuwający awarię przestrzegał ustalonych terminów  8.3. Pracownik usuwający awarię był kompetentny 9. Zakreślając TAK lub NIE proszę ocenić czy faktury otrzymywane ze ZWiK są czytelne:
 10. Czy korzystali Państwo ze strony internetowej ZWiK?
  Korzystając ze skali od 1 do 5, gdzie 5 - oznacza ocenę bardzo dobrą; 1 - oznacza ocenę niedostateczną, proszę ocenić jej zawartość pod względem informacji przydatnych dla klienta. 11. Jakimi informacjami dotyczącymi ZWiK byliby Państwo zainteresowani?
 12. Czy mają Państwo własne uwagi (postulaty) dotyczące ZWiK?
 13. Proszę podać dzielnicę zamieszkania:Dziękujemy za wypełnienie ankiety
zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook